Privacybeleid

Privacy statement
Manon van Noort Management, Advies & Coaching


Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Het doel van deze verordering is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens. Dus ook die van u. Via deze weg leest u hoe ik met uw gegevens omga en wat ik heb gedaan om uw gegevens te beschermen.

Wie ben ik

Mijn naam is Manon van Noort. Ik zorg ervoor dat mensen tot hun recht komen, dat teams effectief samenwerken en  dat organisaties meer bereiken. Mijn website-adres is: https://manonvannoort.nl. 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens wanneer u klant bent bij mij?

Bij het adviseren over, of coachen op een door u aangedragen thema, krijg ik te maken met vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat ik op een zorgvuldige wijze omga met deze informatie en dat ik deze informatie niet zonder meer deel met anderen. Vertrouwelijkheid is bij mij een belangrijk aspect.

Waar gebruiken ik uw persoonsgegevens voor?

Ik gebruik uw gegevens, zoals telefoonnummer of e-mailadres, om met u contact te kunnen onderhouden. In sommige gevallen is er mail contact over en weer, met informatie over afspraken en/of samenvattingen naar aanleiding van afgesproken werkzaamheden waarbij soms bijlagen worden toegevoegd, zoals gespreksverslagen en/of uw CV (het curriculum vitae met de door u opgestelde gegevens). Bijlagen worden opgeslagen op mijn computer.

Uw voor- en achternaam en emailadres worden gebruikt om, in sommige gevallen, een online assessment aan u te verstrekken. Dit wordt verzorgd via Taylor Protocols EU waarmee ik een verwerkingsovereenkomst ben aangegaan. Uw voor- en achternaam en emailadres worden in de database van Taylor Protocols veilig bewaard, tenzij u aangeeft dit niet (meer) te willen. Voor meer informatie verwijs ik u naar het privacyregelement van Taylor Protocols.

Uw naam en in sommige gevallen uw adres en uw e-mailadres gebruik ik in mijn online boekhoudpakket genaamd Moneybird, om de factuur voor mijn geleverde diensten aan u te kunnen versturen.

Mijn boekhouding en belastingaangifte is uitbesteed aan Administratiekantoor BMS Derksen te Winterswijk. De medewerkers van dit administratiekantoor kunnen uw naam, adres en e-mailadres zien, echter gebruiken dit alleen voor mijn aangifte inkomstenbelasting, aangifte BTW en het opstellen van de jaarrekening. Zij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om en zullen deze niet aan derden verstrekken.

In sommige gevallen schakel ik derden in om mij te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Dit alleen na uw toestemming. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de de AVG, met uw persoonsgegevens omgaan. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Ik ga uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse maatregelen beveilig ik uw persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. U kunt dan denken aan beveiliging van mijn praktijk aan huis, deze zit uiteraard op slot en systemen, zoals wachtwoorden op smartphone en computer met up-to-date virussoftware en een afgeplakte camera op de computer om meekijken te voorkomen.

Daarnaast bewaar ik uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per afspraak over de dienstverlening.

Eventuele prints of aantekeningen met vertrouwelijke informatie, die gelinkt kunnen worden aan uw persoonlijke gegevens, worden met behulp van de papierversnipperaar vernietigd.

Welke gegevens deel ik met andere instanties?

Alleen wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wissel ik persoonsgegevens uit met andere instanties. Dit komt zelden voor en zal alleen met uw medeweten en toestemming plaatsvinden.

Via mijn website worden de door u ingevulde gegevens op een veilige manier verzonden via een contactformulier. Uw persoonsgegevens komen in een beveiligde mailbox terecht. Deze gegevens worden niet gedeeld. Ik werk niet met een nieuwsbrief.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u hebt het recht te vragen om (onjuiste) gegevens aan te passen en/of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geef ik alleen, wanneer ik voldoende zekerheid heb over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Ik kan bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Aanvullende informatie

Manonvannoort.nl maakt gebruik van Google Analytics. De gegevens die hier verzameld worden zullen 24 maanden bewaard worden in Google analytics.

Voor het gebruik van Google Analytics:

  • zijn IP-adressen anoniem gemaakt
  • is een DPA (bewerkersovereenkomst) afgesloten
  • worden geen gegevens met Google gedeeld

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar info@manonvannoort.nl. Voor alle vragen over welke gegevens ik heb opgeslagen, of waarom ik bepaalde gegevens opsla, sta ik u vanzelfsprekend graag te woord. 


Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u een klacht?

Als u de indruk heeft dat er sprake van is dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Ik maak u er tevens op attent dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.