Teamoptimalisatie

Teamcoaching: meer bereiken met dezelfde collega’s. En er wordt weer gelachen in de koffiepauze

Zeg je ‘team’, dan zeg je ‘samenwerken’. Maar fijn samenwerken? Moeiteloos, effectief en zonder sluimerende irritaties? Dat is een hele kluif.

Prettig samenwerken kan wél. Ik leer je hoe het werkplezier er weer vanaf kan spatten.

_________________________________

Vrienden kies je, familie heb je

En ook je collega’s krijg je er gratis bij. Je komt in een team en daar moet je alle klussen mee klaren. Soms zijn het mensen die jou totaal niet liggen. Soms zijn het taken die je liever voor je uitschuift.

Geen wonder dat dat strubbelingen oplevert. En frustraties. En ergernissen.

“Zo kan het niet langer”, constateer je

Je gaat met elkaar in gesprek, je vraagt een cursus Effectief Werken aan, jullie verdelen de taken nog eens goed. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de gemaakte afspraken.

Mijn advies? Ga slimmer om met de onderlinge verschillen. Dan bereik je samen veel meer. Kijk eerst naar de natuurlijke voorkeuren van elk teamlid, en verdeel daarna de taken en rollen.


Dag, ik ben Manon van Noort
Teamcoach en Organisatieadviseur

Ik zorg ervoor dat mensen tot hun recht komen, dat teams effectief samenwerken en dat organisaties meer bereiken.

Doen waarvoor je bedoeld bent, doen waar je goed in bent, worden wie je bent: dat gun ik iedereen.

 Mijn coaching is erop gericht om problemen in de samenwerking scherp te krijgen. In de meeste gevallen worden deze problemen veroorzaakt door twee dingen:

  • onbegrip tussen teamleden onderling
  • een persoonlijke mismatch met de taken en de rollen

In mijn traject leren teams hun optimale aandeel te ontdekken. Ze leren hoe ze dankzij alle onderlinge verschillen een goed team kunnen vormen. Ze kennen elkaars kwaliteiten, weten elkaar aan te vullen en begrijpen elkaar beter.

Dit is de winst

  • Je herkent elkaars natuurlijke teambijdrage, zelfs van die collega die de kantjes er vanaf lijkt te lopen
  • Je leert hoe je het juiste werk aan de juiste collega koppelt, zonder dat het een afschuifsysteem wordt
  • Je pakt taken gemakkelijker op, ook als het om minder leuke klussen gaat
  • Je verliest minder tijd aan problemen, omdat jullie de oplossingen sneller zien
  • Je vertrouwt je teamleden, want er is meer openheid
  • Je maakt van een olifant weer een mug, in plaats van andersom

Samengevat: teamleden werken fijner samen, met minder gedoe en meer resultaat. In een plaatje ziet dat er zo uit:

Het heeft ons een completer team gemaakt

Quote by Saskia Oonk-Heijnen, verzorgende IG, EVVer en werkbegeleider Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Het traject heeft ons een completer team gemaakt waarin we ons veilig voelen, elkaar begrijpen, om hulp durven vragen en elkaar willen helpen!”

— Saskia Oonk-Heijnen, verzorgende IG, EVVer en werkbegeleider Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Zo gaan we te werk

We beginnen met een intakegesprek met het team of een teamvertegenwoordiger en het management. Op de agenda staat één bespreekpunt: wat is de huidige situatie en waar willen jullie naartoe? Ook vult elk teamlid individueel een online vragenlijst in die inzicht geeft in ieders persoonlijke kernwaarden.

Daarna begeleid ik je team met de vervolgstappen.

  • We bespreken de uitkomsten van de vragenlijst. Je ontdekt de natuurlijke aanleg van jezelf en je collega’s. Je leert hoe je omgaat met de verschillende kernwaarden.
  • We gaan aan de slag met de optimale taak- en rolverdeling in je team. Je maakt een gezamenlijk teamprofiel met de individuele bijdrages van iedereen.

“Hoe lang zijn we dan bezig?”

Dat ligt aan jullie wensen en aan het doel wat je wilt bereiken. Sommige teams hebben genoeg aan twee dagdelen. Andere teams plannen liever meerdere dagen verdeeld over een langere periode. Daar komen we in overleg altijd uit.

En daarna

Inzicht is één ding, uitvoeren is stap twee. Heb je hulp nodig om de nieuwe manier van werken onder de knie te krijgen? Kies dan voor een vervolgtraject of plan een terugkomdag. Zo maken jullie de nieuwe aanpak gaandeweg helemaal eigen.

Voor wie

Het teamoptimalisatieprogramma is voor teams die met energie willen samenwerken. Jullie durven naar jezelf te kijken en naar de ander, maar zonder wijzend vingertje. Je wilt elkaar aan leren vullen zonder elkaar in de weg te lopen.

De coaching is niet geschikt voor mensen die erop rekenen dat een ander de problemen oplost. Je moet zelf de kar trekken.

Iedereen in zijn waarde = waarde voor de organisatie

Een goed samenwerkend team is goud waard. Na het traject is het team productiever en alerter. De aandacht verschuift van de waan van de dag naar de stip op de horizon.

Even bellen

Waar loop jij tegenaan met je team? Bel me voor overleg of plan een kennismakingsafspraak in. Dan weten we zo of ik jullie kan helpen.